City Life Church Assen

Fiscaalnummer (RSIN):
851333217

Contactgegevens:
Zuidersingel 81
9401 KC Assen
E-mail: info@clcassen.nl

Kerkgenootschap City Life Church Assen is onderdeel van City Life Church Nederland en is opgericht op 19 januari 2012. De kerk is een ANBI geregistreerde organisatie.
De voordelen van de ANBI status zijn dat giften (zoals tienden en offers) voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Wie zijn wij?
City Life Church Assen is als zelfstandige kerk onderdeel van CLC Nederland. 
Dit houdt in dat wij financieel- en bestuurlijk autonoom zijn.  We worden wel geacht de visie van CLC Nederland te onderschrijven. CLC Assen is een zogenaamde “dochtergemeente” van CLC Den Haag, een kerk met rond de 1.500 leden. CLC Nederland bestaat momenteel uit zeven kerken door heel Nederland.
Naast het eigen CLC netwerk is CLC Nederland weer aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Hillsong Church, een sterk groeiend kerkgenootschap wereldwijd met meer dan 100.000 leden.

City Life Church Assen is een groeiende kerk. Het is een kerk voor alle generaties. Het ledental is per 1 december 2015 151 personen en heeft de volgende leeftijdsopbouw:

 • 0-10 jaar:
 • 11-20 jaar:
 • 21-30 jaar:
 • 31-40 jaar:
 • 
41-50 jaar:
 • 50+ jaar:

Het bestuur van City Life Church wordt momenteel gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een 3-tal bestuursleden, genaamd “keyteam”. Het keyteam is bevoegd beslissingen te nemen.

Visie
Uitreiken naar onze wereld en haar beïnvloeden door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen waar generaties Jezus, Zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben.
Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt temidden van Zijn volk.
Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

De 7 waarden van City Life Church zijn:

 1. We leven voor Gods doel.
 2. 
We zijn relationeel en persoonlijk in alles wat we doen.
 3. We dienen vanuit overvloed.
 4. We hebben een excellente houding.
 5. We zijn vrijgevig.
 6. We nemen verantwoordelijkheid.
 7. We gaan mee met ‘the flow’.

Doelstelling
Als kerk streven wij ernaar de persoonlijke gezondheid en groei van de mensen die de kerk bezoeken te bevorderen. We zijn voortdurend op zoek naar wegen om in staat te zijn hulp en ondersteuning te bieden die wordt gegeven aan mensen binnen de kerk.
Daarnaast hebben we een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het helpen van mensen in nood in onze stad en wereldwijd.

Beleidsplan en finaciele verantwoording: