FAQ

Een overzicht van veel gestelde vragen

Waarom samenkomen?

Samen sta je sterker! Samen kun je meer bereiken dan alleen. We komen zoals we zijn om samen te bouwen aan Zijn kerk. Samen leren we over geloof, hoop en liefde. Samen danken we God!

Wat is de visie?

Een grote, groeiende, inspirerende kerk bouwen waar generaties Jezus, Zijn Gemeente en de Bijbel leren
kennen en liefhebben. Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt te midden van Zijn volk.
Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en
invloed, zowel in Gods Huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

Kost het geld om te komen?

Nee! Het kost je geen geld om langs te komen. De lokale kerk is voor alle mensen van alle leeftijden, dus jij bent
welkom om al je vrienden, familie, kennissen, collega’s, buren, et cetera mee te nemen en lekker te genieten.
(No Perfect People Allowed)

Kan ik mijn kinderen meenemen?

Jazeker! De 10:15u. dienst is speciaal voor de kinderen. Tijdens de dienst van 11:00u. is er ook kinderopvang voor 0-4 -jarigen en is er een speciaal programma voor kids in de groepen 1-8.

Moet ik lid worden?

Dat hoeft niet. City Life Church Assen is er voor iedereen, je bent welkom, precies zoals jij bent! Onze boodschap is Jezus en niet een kerklidmaatschap.

Ik wil naar een Connectgroep. Hoe werkt dat?

Connect groepen zijn een geweldige manier voor jou om andere mensen te leren kennen en authentieke relaties op te bouwen in het hart van onze Kerk. Connect groepen zijn het kloppende hart van de kerk! We hebben connect groepen in Assen voor verschillende leeftijdsgroepen. Voel je vrij om een paar connect groepen te bezoeken en voor die connect te kiezen die het beste voor jou werkt.
Wij zouden graag willen helpen, zodat je betrokken raakt bij een geweldige Connect groep. Mail je gegevens naar connect@clcassen.nl en wij bellen jou en helpen jou bij het vinden van een groep die het beste bij jou past.

Wat kan je verwachten als je een connect groep binnenloopt?

Bereid je voor op een avond van connecten, omgang, gebed, gezelligheid en goede gesprekken. Een omgeving
waar levens samen worden opgebouwd! De avond duurt van 20:00 tot 21:30 en vindt eenmaal in de twee weken plaats.

Moet ik mij speciaal kleden?

Je hoeft je niet speciaal te kleden. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Het doet er niet toe wat je politieke voorkeur is. En voel alsjeblieft niet de drang dat je van tevoren alles moet weten, want dat weten wij namelijk ook niet. City Life Church Assen is een plaats waar God mensen ontmoet die niet perfect zijn. Iedereen is welkom!

Moet ik geld geven tijdens het offermoment?

Nee, dat hoeft niet! Elke gift die gegeven wordt aan de kerk is vrijwillig. Geven is een Bijbels principe en we mogen daarmee God op de eerste plaats zetten en Hem eren. Mensen die komen naar City Life Church Assen hebben de mogelijkheid om mee te bouwen aan Gods huis als een reactie op het ontvangen van Jezus en Zijn genade voor hun leven. God is meer bezig met de conditie van je hart als je geeft, in plaats van de hoeveelheid.

Zijn mijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Ja, City Life Church Assen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Kijk even op onze /geven-en /ANBI-pagina voor meer info.

Wat kan ik verwachten?

In principe is de kerk bedoeld om ervan te genieten en NIET te overleven​​!
Er zal geweldige hedendaagse muziek zijn, vriendelijke mensen en een relevante boodschap waarvan wij denken dat het je zal aanspreken en toepasbaar is voor waar jij staat in je eigen persoonlijke reis met God!

Mag ik komen als ik twijfels heb?

Ja, natuurlijk! De boodschap is niet: “Verander en kom eens langs”. Nee. Het is: “Kom zoals jij bent, met je
twijfels, vragen en onduidelijkheden.” Juist met twijfels ben jij van harte welkom omdat wij geloven dat je bij God
zal vinden wat jij zoekt.

Moet je in de Bijbel geloven?

De Bijbel is niet een boek met quoten. Het hele boek gaat over een persoon genaamd Jezus! Kom langs en
beleef het mee! Vervolgens kan je het met anderen delen.

Waarom nog een kerk?

 • 67.200 mensen
 • Een stad centraal gelegen in Noord Nederland
 • Een multiculturele stad
 • Een stad vol met mogelijkheden en potentieel
 • De jongere generatie wenst een boeiende toekomst tegemoet te gaan
 • Omdat God van mensen houdt en wilt dat Zijn kerk zich vestigt.
 • Omdat wij geven om de oprichting van Zijn kerk in deze geweldige stad
 • De kerk is Gods hoop voor de mensen
 • City Life Church Assen wil graag haar rol goed invullen in het bedienen van en het bijdragen aan het welzijn van de mensen in de stad Assen.

Wat geloven wij?

 • We geloven dat de bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en toepasbaar in het leven van alledag.
 • We geloven in een eeuwige God die de schepper is van alle dingen. Hij bestaat in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volmaakte liefde en volledig heilig.
 • Wij geloven dat zonde ieder van ons losgescheurd heeft van God en Zijn doel met onze levens.
 • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus, zowel als God en mens, de enige is die onze relatie met God kan herstellen. Hij leefde een zondeloos leven en gaf ons een voorbeeld om te volgen, stierf aan een kruis in onze plaats en Hij stond op uit de dood om Zijn totale overwinning te bewijzen en ons te bekrachtigen om te leven.
 • We geloven dat om vergeven en ‘opnieuw geboren’ te worden, we ons moeten afkeren van onze zonden, geloven in de Heer Jezus Christus en ons leven aan Hem overgeven.
 • Wij geloven dat om het heilige en vruchtbare leven te kunnen leven dat God voor ons bedoeld heeft, we gedoopt en vervuld met de kracht van de Heilige Geest moeten worden. De Heilige Geest schenkt ons geestelijke gaven, zoals het spreken in tongen.
 • We geloven in de kracht van de kerk en in het samen kerk zijn. We geloven in de noodzaak voor gelovigen om geregeld bij elkaar te komen voor vriendschap, gebed en het ‘breken van het brood’.
 • We geloven dat God ieder van ons toerust, zodat we succesvol Zijn doel voor ons leven kunnen bereiken: God aanbidden en onze rol in de kerk en maatschappij te vervullen, een positieve bijdrage leveren aan de wereld waarin we leven.
 • We geloven dat God ons wil genezen en transformeren zo dat we gezonde en gezegende levens leven met als doel anderen te helpen.
 • Wij geloven dat de eeuwige bestemming van ofwel Hemel of hel wordt bepaald door onze reactie op Jezus Christus.
 • We geloven dat de Heer Jezus Christus terug komt zoals Hij beloofde.