City Life Church Assen

Fiscaalnummer (RSIN):
851333217

Contactgegevens:
Zuidersingel 81
9401 KC Assen
E-mail: info@clcassen.nl

Kerkgenootschap City Life Church Assen is onderdeel van City Life Church Nederland en is opgericht op 19 januari 2012. De kerk is een ANBI geregistreerde organisatie.
De voordelen van de ANBI status zijn dat giften (zoals tienden en offers) voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Wie zijn wij?
City Life Church Assen is als zelfstandige kerk onderdeel van CLC Nederland. 
Dit houdt in dat wij financieel- en bestuurlijk autonoom zijn.  We worden wel geacht de visie van CLC Nederland te onderschrijven. CLC Assen is een zogenaamde “dochtergemeente” van CLC Den Haag, een kerk met rond de 1.500 leden. CLC Nederland bestaat momenteel uit zeven kerken door heel Nederland.
Naast het eigen CLC netwerk is CLC Nederland weer aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Hillsong Church, een sterk groeiend kerkgenootschap wereldwijd met meer dan 100.000 leden.

City Life Church Assen is een groeiende kerk. Het is een kerk voor alle generaties.

Leiding & bestuur

Het bestuur van City Life Church wordt momenteel gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een 9-tal bestuursleden, genaamd “keyteam”. Het keyteam is bevoegd beslissingen te nemen.

Dhr. H.W. Sturing heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk.

CLC Den Haag geldt voor CLC Assen als voorbeeld en speelt een coachende, inspirerende rol in de kleur en cultuur als kerk.

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot CLC Den Haag.
Qua financiën en verantwoordelijkheid is CLC Assen autonoom.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen salaris. De hoogte van de salarissen is mede gebaseerd op de salarisschalen NGK kerken.
Administratief medewerkers ontvangen een beloning naar minimum loon.
Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

CLC heeft 0,6 fte in dienst. Daarnaast zijn er vele tientallen vrijwilligers actief.
De database van CLC Assen kent rond 215 namen van mensen die deze kerk hun thuis noemen.

Doel

Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Connectgroepen. Kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden. Onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden. Tieners hebben hun eigen activiteiten.
 • Kinderwerk.

Omzien naar anderen

We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd.

In Assen hebben we de volgende projecten:

 • Voedselbank
 • Ondersteunen in kerkdiensten voor lokaal verzorgingstehuis
 • Kledinginzameling.

Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:

 • IJM: hulp aan straatkinderen.
 • Wycliffe Bijbelvertaling
 • Open Doors
 • Compassion
 • Watoto Childcare Ministries: hulp aan weduwen en wezen in Oeganda.

Beleidsplan

Er blijft een grote aandacht gericht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. Connectgroepen, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen gekend en gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk.

We willen een kerk van generaties zijn. Daarom is ons kinderwerk essentieel. CLC Assen heeft tientallen kinderen. Met elkaar proberen we altijd weer creatief het kinderwerk op een nog hoger niveau te brengen.

Mannen, vrouwen, kinderen, jeugd en ouderen – iedereen hoort erbij. Daarom zullen er leuke activiteiten zijn per leeftijdsgroep.

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun. Nieuwe initiatieven om de stad, waar we in leven, te kunnen zegenen en mensen te helpen worden altijd gestimuleerd.

Verschillende cursussen trainingen zullen worden georganiseerd.

De grootste activiteit die wordt georganiseerd is CLC Kerst. Vele vrijwilligers zullen enorm veel tijd investeren om deze special tot een mooi succes te maken.

Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.
City Life Church Assen is een ANBI erkend kerkgenootschap. Giften aan CLC Assen zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2022

Statuten 2019

Publicatiedocument CLC Assen 2023